گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_707
گوگرد مایع_707
گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_506
عقرب
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی