گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
» فروشگاه پارس گوگرد مایع
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_2642
گوگرد مایع_2642
عقرب

فروشگاه پارس گوگرد مایع

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

محصولات اخير
0
کود گوگرد مایع 10 لیتری
کود گوگرد مایع 10 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 20 لیتری
کود گوگرد مایع 20 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 1 لیتری
کود گوگرد مایع 1 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 5 لیتری
کود گوگرد مایع 5 لیتری
0

محصولات برتر
0
کود گوگرد مایع 20 لیتری
کود گوگرد مایع 20 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 5 لیتری
کود گوگرد مایع 5 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 10 لیتری
کود گوگرد مایع 10 لیتری
0
0
کود گوگرد مایع 1 لیتری
کود گوگرد مایع 1 لیتری
0