گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
» مطالب برای 1395/03/09
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_4622
گوگرد مایع_2568
گوگرد مایع_2568
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_705
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_3180
عقرب
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی