گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
» مطالب برای ماه 03 سال 1395
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_707
گوگرد مایع_707
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_4796
گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_1003
عقرب
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی