گوگرد مایع انقلابی در کشاورزی

این محصول در مهرماه 1392 اختراع گردید و تولید آن منطبق با مندرجات در بخشنامه 8532 سازمان حفظ نباتات کشور می باشد

 
» مطالب برای ماه 10 سال 1394
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_4449
گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_1003
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_506
گوگرد مایع_3841
گوگرد مایع_3841
گوگرد مایع_3180
گوگرد مایع_3180
عقرب
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی